ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061205

เป็นร้านค้าสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ขายสินค้าเกี่ยวกับชุดนักศึกษา เครื่องหมาย หนังสือเรียน เครื่องเขียน อาหารและเครื่องดื่ม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 092-2769912,02-5416624
Top