คลีนนิ่ง24 จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061218

บริษัทคลีนนิ่ง 24 จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดภายในอาคาร หลายประเภท เช่น บ้านที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนี่ยม ออฟฟิศ ทาวน์เฺฮาส์ ร้านค้่า และโรงงานอุตสหกรรม เราให้บริการทำความสะอาดใน 4 กลุ่มบริการ กล่าวคือ ทำความสะอาดใหญ่แบบครั้งเดียวเสร็จ (First Cleaning หรือ Complete cleaning) ทำความสะอาดแบบประจำหรือจัดส่งแม่บ้านไปกลับ ทำความสะอาดเฉพาะจุดตามความต้องการของลูกค้า โดยที่ลูกค้าเลือกให้ทำความสะอาดอะไรบ้างและไม่ทำอะไรบ้าง นอกจากนั้นยังทำความสะอาดพิเศษกับพื้นผิว อุปกรณ์ หรือพื้นผิวที่ต้องการใช้น้ำยา และทักษะเฉพาะด้าน ไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยวธีทั่วไป เช่นซักพรม ขัดพื้นผิวประเภทต่างๆ ซักโซฟาและผ้าม่าน ทำความสะอาดกระจกตึกสูง เป็นต้น

บริษัทคลีนนิ่ง 24 จำกัด เป็นบริษัทที่ใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงแรม และดูแลสถานที่มากกว่า 15 ปี เริ่มต้นเรามีพนักงานประจำ 11 คน พนักงานชั่วคราว 9 คน และพนักงานจาก sub contractor อีกเกือบ 20 คน ที่พร้อมจะให้บริการท่าน พนักงานทำความสะอาดของเราได้ผ่านการฝึกและอบรมมาเป็นอย่างดี จึงมีทักษะ และความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด ในหลายๆด้าน เช่นกรรมวิธีการทำความสะอาดพื้นผิว หรือจุดพื้นที่แต่ละประเภทต้องแตกต่างกัน และใช้ความมีพิถีพิถันในคนละรูปแบบกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้เลือกใช้น้ำยาที่มีึุคุณภาพจากอเมริกา เช่น Johnson และ 3M สำหรับพื้นผิวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ท่านจะได้รับการบริการที่ละเอียด ท่านสามารถติดตาม สอบถามได้ทุกกระบวนการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คลีนนิ่ง24 จำกัด
  • เลขที่ 67 ซอยหัวหมาก 9 แขวงหัวหมาก
    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1024
  • Tel : 0813474863
  • Website : http://www.cleaning24.co.th
Top