บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง (2013) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061243

ดำเนินการธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ เช่น พิมพ์สื่อโฆษณาทั่วไป / หนังสือ / สมุด / แคตตาลอก / โบชัวร์ / ปฏิทิน ฯ รวมถึงงาน Premium Box

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง (2013) จำกัด
  • 30/34 หมู่1 (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซอย S 1/3) ตำบลโคกขาม
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 0 3445 2238 , 0 3445 2239 # 16 (มือถือ: 08 1912 7204)
  • Fax : 0 3445 2364
  • Website : http://www.gppthai.com
Top