บริษัท โอบอ้อม เกจ เทคโนโลยี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061304

Company Profile
We are company that specialized in designing / fabricating machines and machine parts used in high precision production line

OBOM GAUGE TECHNOLOGY CO.,LTD. Was established in 2013. Our capital are Regis traction is 1,000,000 Baht. Currently , most of our costomers are electronic and automotive industry and their related supply chains. Our unique technical capability ranges from designing and prototyping dosed on specific technical performing DFA/DFM for ramping up multiple units to achieve level of process KPls.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โอบอ้อม เกจ เทคโนโลยี จำกัด
  • 280/1 หมู่9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
    อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
  • Tel : 02-5931389 , 089-8974096 , 081-0265239
  • Fax : 02-593-1390
Top