บริษัท โกลเด้นไลน์ เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061312

คือผู้ให้บริการด้านการขนส่งเพื่อการนำเข้าและส่งออกทางอากาศ, ทางเรือ และการขนส่งทางบก การให้บริการขนส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้การบริการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม และจีน, บริหารและจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า เป็นต้น ด้วยการทำงานอย่างมีคุณภาพและเป็นบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีบริการด้านศุลกากรเพื่อเคลียร์สินค้า.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โกลเด้นไลน์ เซอร์วิส จำกัด
  • เลขที่ 36/34-36 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
    เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • Tel : 02-170-7884-5
  • Fax : 02-171-7661
  • Website : http://www.goldenline.co
Top