บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061324

บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด เป็นหนึ่งในสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ตรวจประเมินโดยทีมงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสากลกระทรวงอุตสาหกรรม (ISO) ตั้งแต่ปี 2551 และเราป็นสมาชิกของ "สมาคมสำนักงานบัญชีไทย" ที่ให้ความร่วมมือประสานงานกับภาครัฐทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชีให้มีคุณภาพจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ⇒จากประสบการณ์ยาวนานในการบริการวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพมากว่า 25 ปี ความมุ่งมั่นสร้างคุณภาพงานบริการวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐานตรงตามที่ลูกค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ยอมรับ ทำให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทรุ่งเรืองการบัญชีและทนายความจำกัดเป็นสำนักงานบัญชีที่ท่านไว้วางใจ ได้ ⇒เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ได้รับการบริการจนได้รับการบอกกล่าวไปยังเพื่อนร่วมอาชีพอื่น ๆต่อไป ⇒เป็นบริษัทที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้การแนะนำ ⇒เราดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์"สำนักงานบัญชีที่ให้บริการด้วยคุณภาพและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ"

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท รุ่งเรืองการบัญชีและทนายความ จำกัด
  • 67,69 ซ.เจริญนคร45 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
    เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel : 02-8626480-5
  • Fax : 02-4375976
  • Website : http://www.rracc.com
Top