บริษัท ซันเดย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061326

- รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า เครืองกล โรงงาน
- รับติดตั้งระบบเครื่องจักรโรงงาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซันเดย์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  • 22/7 ซ.นาวงประชาพัฒนา 1 ถ.นาวงประชาพัฒนา
    แขวงสีกัน
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 02-5655749
Top