บริษัท เท็คนิกซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061383

ผู้ผลิตห้องเก็บเสียงเครื่องจักร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เท็คนิกซ์ (ประเทศไทย)จำกัด
  • บริษัท เท็คนิกซ์ (ประเทศไทย)จำกัด
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 02-1746064
  • Fax : 02-1746068
Top