ชัยพัฒนยนต์

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061529

เราเป็นผู้ให้บริการ "แท็กซี่พร้อม" ในโคราช มุ่งมั่นที่จะคงมาตรฐานการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร ควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้ขับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ชัยพัฒนยนต์
  • 52/1 หมู่ 6 ถ.ศรีเพชร (ประโดก-โคกไผ่) ต.หมื่นไวย
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • Tel : 0956023636
  • Website : http://www.taxiprompt.com
Top