บริษัท เดอะ อาวานส์ ไทย โกลบอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061570

The Awans Thai Global Co., Ltd. has been established since 2011 to be a Logistics Service Provider (LSP). We provide End-to-End Logistics Solutions ;- Ocean & Air freight forwarding with comprehensive Customs Clearance and Value-Added Logistics Services. The Awans Thai Global Co., Ltd is multimodal transport network spans all of Asia Pacific, Especially Korea. We are looking for high competent, proactive and experienced candidates to join our team. We are offering a good opportunity to be a part of dynamic and sustainable organization. "TOGETHER WE GROW"

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เดอะ อาวานส์ ไทย โกลบอล จำกัด
  • อาคารไอยราทาวเวอร์ ห้อง 305 2/22 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-678-8700
  • Website : http://www.awans.co.th
Top