บริษัท เฉลิมภัทร ทรานสปอร์ต จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061572

บริษัท เฉลิมภัทร ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการรถบัสไม่ประจำทาง ทั้งชนิดพัดลมขนาดชั้นครึ่งและรถปรับอากาศ(ทั้งขนาดชั้นครึ่งและ VIP 2 ชั้น) มากว่า 30 ปี

สำนักงานใหญ่ (จ.ปทุมธานี)
ตั้งอยู่เลขที่ 24/5 หมู่ 1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Email: cpt_trans@hotmail.com, cpt_center@hotmail.com, chalermpat_pathumtani@outlook.com

สำนักงานสาขาที่ 1 (จ.นครราชสีมา)
ตั้งอยู่เลขที่ 777/15 หมู่ 10 ถ.คลองส่งน้ำ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร./แฟกซ์. : 044211760
Email: chalermpat_korat@outlook.com

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เฉลิมภัทร ทรานสปอร์ต จำกัด
  • 24/5 หมู่ 1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี
    อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  • Tel : 025984943
  • Fax : 029795799
  • Website : http://www.chalermpat.co.th
Top