Hydrex International Co.,Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061579

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Expansion Joint ยี่ห้อ KE-Burgmann จากประเทศเดนมาร์ก และติดต่อประสานงานกับประเทศสิงคโปร์ สินค้าจำหน่ายให้กับโรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย'เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Expansion Joint ยี่ห้อ KE-Burgmann จากประเทศเดนมาร์ก และติดต่อประสานงานกับประเทศสิงคโปร์ สินค้าจำหน่ายให้กับโรงผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • Hydrex International Co.,Ltd.
 • 59/321 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
  สามเสนใน พญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพฯ 10400
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • Tel : 022700242
 • Fax : 022712746
 • Website : http://www.hydrexinter.com/ENG/index.html
Top