บ.ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061600

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด
  • 59/84 ซ.บรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
    เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
  • Tel : 02-885-7870-3
  • Fax : 02-885-7874
Top