เวเบอร์ มาร์คกิ้่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061602

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้งซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัท ผลิดเกี่ยวกับการพิมพ์ ฉลาก สติกเกอร์ บาร์โค๊ต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • เวเบอร์ มาร์คกิ้่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 39/73 หมู่ 2 ถนนพระราม 2
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 034-490639
  • Fax : 034-490638
  • Website : http://www.weber.co.th
Top