Makin Digital

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061612

ห้องภาพเมฆินทร์ ดิจิตอล (ร้านถ่ายรูป)
ให้บริการอัด ขยายภาพ ถ่ายภาพใน STUDIO
ทำกรอบรูป นามบัตร การ์ดเชิญ ฯลฯ
แก้ไขตกแต่งภาพเก่าชำรุด เป็นภาพใหม่
*** เปิดให้บริการมากว่าครึ่งทศวรรษ ***

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Makin Digital
  • 1226 ถ.พระราม6(บรรทัดทอง) แขวงวังใหม่
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022151513
  • Fax : 022141469
Top