บริษัท สิงห์ณภัค เทรนนิ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061634

การขายและการตลาด การประชาสัมพันธ์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท สิงห์ณภัค เทรนนิ่ง จำกัด
  • 103 ม.8 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50120
  • Tel : 088-2582640
Top