ยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่น

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061644

บริษัท ยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ที่ก่อตั้งมาแล้ว 43 ปี จัดจำหน่ายทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยมีโรงงานผลิตของตนเอง ตั้งอยู่
ที่ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่น
  • 69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 3124500
  • Fax : 3124277
  • Website : http://www.uni-aire.com
Top