บ.ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061668

“ตลาดไท”ตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของไทย
"ตลาดไท" ค้าส่งผักและผลไม้สดใหญ่สุดของไทย ย่านรังสิต ป

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด
  • 31 ม.9 ต.คลองหนึ่ง
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 029084490
  • Fax : 029084311
  • Website : http://www.talaadthai.com
Top