บ.เอส.เอส.อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061719

นำเข้า-ส่งออก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.เอส.เอส.อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บางกอกฟรีเทรคโซน
    88/107 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
    จังหวัดสมุทรปราการ
    อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 098-8838082
Top