บริษัทเอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061746

บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 จากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการต่อยอดความสำเร็จจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme: MDICP) หรือ โครงการเอ็มดิก ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการดำเนินโครงการอย่างเข้มข้น เพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงานอย่างครบวงจรทั้งด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยี การเงินการบัญชี การตลาด และการบุคลากร เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตมาตรฐานสากล

การรวมกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100 โรงงาน และเพิ่มขึ้นทุกปี จากกิจการที่ผ่านโครงการเอ็มดิก จึงเป็นการรวมกันของผู้ผลิตมาตรฐานสากล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายด้วยวิสัยทัศน์ในการเสนอบริการแบบครบวงจรในการจัดซื้อ จัดหา สินค้า ชิ้นส่วน และบรรจุภัณฑ์ ด้วยบริการและคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริการโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวทาง “ ร่วมกันซื้อ แบ่งกันทำ รวมกันขาย”

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัทเอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด
  • 12/3 หมู่ 14 ถ.ลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 0818732005
  • Website : http://www.mdicpgroup.com
Top