บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061780

บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการงานโครงการวิศวกรรมของภาครัฐ มีความต้องการผู้ร่วมงานจำนวน 70 อัตรา เพื่อรองรับการทำงานซ่อมบำรุงวิศวกรรมอาคาร ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ และระบบการจัดการอาคาร เพื่อให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด
  • 518/5 ชั้น8 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-252-9222
  • Fax : 022512577
Top