Goodly ecology ( Thailand) co.,ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061789

ต้องการคน พนักงานขายที่
-มีความรุทางด้าน การขาย
-พูดภาษาจีนได้
-มีความรู้ด้าน led

สนใจ ติดต่อ nana@goodly-ecology.com

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Goodly ecology ( Thailand) co.,ltd
  • 99 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 025264992
  • Fax : 025264993
Top