บริษัท กองทวี พลาสติก จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061793

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท กองทวี พลาสติก จำกัด
  • 158/3 หมู่ 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
    อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  • Tel : 02-577-6284,092-269-6499
  • Fax : 02-577-6284
Top