บริษัท ชินโปะ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061808

จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด
จำหน่ายอุปกรณไฮดรอลิคทุกยี่ห้อ
จำหน่าย ติดตั้ง แก้ไขระบบหล่อลื่นในเครื่องจักร
นำเข้าสินค้าและอะไหล่เครื่องจักร จากประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ชินโปะ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
  • 99/38 หมู่ 1 ต.บ้านสวน
    อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
  • Tel : 038-151-086
  • Fax : 038-151-087
  • Website : http://www.shinpopart.com
Top