สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061850

เป็นองค์กรวิชาชีพ ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน อย่างต่อเนื่องโดยเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม ความร่วมมือ รวมถึงแก้ไขปัญหา ของมวลสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสามัคคีเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน
  • 226/5-6 ม.10 ถ.ราชสีมา-จักราช ต.หัวทะเล
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • Tel : 086-5848238
  • Fax : 044-264238
  • Website : http://www.nta-thailand.com
Top