555 Logistics And Service co.,ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061861

ธุรกิจ นำเข้า ส่งออก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • 555 Logistics And Service co.,ltd
  • บริษัท 555 โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สาขาที่ 00001)
    889/222 หมู่บ้านกลางกรุงแกรนด์เวียนนา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 085-9081818 ,091-5577543 ,080-2585557 ,02-683120-1
Top