บริษัท เอ ที เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15061911

ผลิตและขายเครื่องประดับ งานเงิน และงานทอง ตลอดจนออกแบบเครื่องประดับต่างๆ ตามต้องการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ ที เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด
  • 20,22 ซอยเจริญนคร 57 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่
    เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel : 024375598
  • Fax : 024392184
  • Website : http://www.atmsgroup.co.th
Top