บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลเเทนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070008

เป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการตลาดครบวงจร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลเเทนท์ จำกัด
  • 2353 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-3195406
  • Fax : 02-7181148
Top