บริษํท ภูเก็ตสีวลี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070009

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษํท ภูเก็ตสีวลี จำกัด
  • 7/8 ถ.อำเภอ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
    อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  • Tel : 076-211150 ต่อ 15
  • Fax : 076-223226
  • Website : http://phuketseevalee.com
Top