บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070030

ผู้นำทางด้านเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยบริษัทฯมีทีมงานซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์จากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ อาทิเช่น เยอรมนี สหรัฐอมริกา สวีเดน ฯลฯ นอกเหนือจากให้บริการเครื่องมือทดสอบระบบไฟฟ้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัดได้ร่วมมือกับ TJ|H2b Analytical Services Inc.ซึ่งเป็นห้อง Lap ปฏิบัติการทดสอบฉนวนและน้ำมันของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าฯ ของลูกค้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด
  • 616 ซอยพระราม 2 ซอย 60 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ
    เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 024167809
  • Website : http://www.measurestation.com
Top