บริษัท เออร์เนท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070095

บริษัท เออร์เนท จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาในการติดตั้งสัญญาณให้กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ เครือข่าย AIS, DTAC, True Move ในระบบ 3G ตลอดจนถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 4G (LTE) โดยบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่วางระบบการติดตั้งสัญญาณครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เออร์เนท จำกัด
  • 976/25 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-6414414-5
  • Fax : 02-6414416-7
  • Website : http://www.erlnet.co.th
Top