บริษัท อภิวัฒน์มีเดีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070128

วุฒิการศึกษา ระดับชั้น ปวส. -ปริญญาตรี
ทำงาน วันจันทร์-เสาร์
1. ทำสกู๊ปข่าว
2. พิมพ์บทข่าว และสกู๊ปข่าวได้
3. สามารถจัดหน้าโดยใช้โปรแกรม indesign ได้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อภิวัฒน์มีเดีย จำกัด
  • 24/1 ถ. อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 02-866-3383
  • Website : http://www.thailandpets.com
Top