คลินิก ออร์โธ สไมล์ ทันตแพทย์หญิง ณุจิเรจ

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070141

สร้างทีมทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานการรักษา เพื่อบริการทันตกรรมแบบสหสาขา (ทันตกรรมเฉพาะทาง)แบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและเพื่อการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้บริการ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คลินิก ออร์โธ สไมล์ ทันตแพทย์หญิง ณุจิเรจ
  • 1089 ในปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขา ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • Tel : 044-271560,081-1202903
  • Website : http://Orthosmailekorat.com/wordpress_korat/
Top