กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070155

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี
พ.ศ.2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต

กลยุทธ์ของเรา

1.เปลี่ยนกลยุทธ์การขายจากเชิงรับมาเป็นเชิงรุก
2.ให้โอกาสพัฒนาและนำระบบบริหารฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพมาปฏิบัติ
3.ความก้าวหน้าในอาชีพ การให้ผลตอบแทน และให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีที่สุดในธุรกิจประกันชีวิต
4.ช่วยให้ตัวแทนและผู้จัดการตัวแทนประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในอาชีพ และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่ดีที่สุด

1.ให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานอย่างมีคุณภาพ
2.ท่านเป็นผู้ควบคุมเส้นทางสายอาชีพด้วยตัวเอง
3.ความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา คือให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่ท่านในการสร้างความสำเร็จ

ผลตอบแทนที่ดีที่สุดอาชีพที่ดีที่สุด

1.การให้รางวัลสำหรับธุรกิจที่มีคุณภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • 191/13-14 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย
    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  • Tel : 0909836886
Top