บ.เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070171

K.Stone Corporation Ltd. ประกอบธุรกิจด้านการสรรหาบุคลากรและด้านบริหารงานบุคคลในสายอาชีพต่างๆ อาทิ เช่น การตลาด การขาย บัญชี ไอที ฯลฯ เป็นต้น เรามีความใส่ใจ ความพร้อม และความชำนาญในสายงาน ทำให้เรามั่นใจในการให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการสรรหาพนักงานและความรวดเร็วในการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการคัดสรรพนักงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละองค์กร โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานได้ ช่วยให้ลูกค้ามีความคล่องตัวและลดต้นทุนในการบริหารงานบุคลากร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.เค.สโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 136/1 ซ.กาญจนาคม สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026151556
  • Website : http://www.kstonecorp.co.th
Top