สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070267

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ให้บริการสมาชิกที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
  • 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
    อำเภอเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Tel : 053895160-1
  • Fax : 053894416
  • Website : http://www.cmphcoop.com
Top