วี ไวส์ ลีฟวิ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070296

บริษัทดำเนินการบริหารอาคารชุด นิติบุคคล โดยคัดสรรคพนักงานเข้ามาและจัดการอบรบให้ความรู้ในการบริการของนิติบุคคล
สวัสดิการ มียูนิฟอร์ม ประกันสังคม และโบนัส

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • วี ไวส์ ลีฟวิ่ง จำกัด
  • 123/257 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปลา
    ( ที่อยู่ในการจดทะเบียน )
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์
  • Tel : 098 3566146
Top