อาร์.ไอ.จี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070331

รับสมัครเจ้าหน้าที่่ฝ่ายบุุคคล
หน้าที่รับผิดชอบและรายละเอียดงาน
- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานภายในบริษัทฯ
- จัดทำประกันสังคมของพนักงาน
- ตรวจสอบรายละเอียด การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
- รับสมัครงาน - อบรม - อธิบายเรื่องกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้พนักงานใหม่ทราบ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศหญิง / เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
-มีความอดทน ขยัน คล่องแคล่วและมีความรับผิดชอบในหน้ที่
-มีมนุษยสัมพันธ์ จิตวิทยา ทักษาะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ( Word, Excel,Power point , Photoshop)
สถานที่ปฏิบัติงาน (เมืองทองธานี)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • อาร์.ไอ.จี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • 226/282 อาคารริเวอร์ร่า 2 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 088-869-1912
  • Fax : 02-960-0065
Top