บริษัท ส. พันธนเดช วิศวกรรม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060221

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ/สร้างตัวถังรถไซโลพร้อมระบบสกรูลำเลียงอาหารสัตว์ ทั้งแบบตัวถังกลม(หยดนำ้) ตัวถังเหลี่ยม, เซมิเทรลเล่อร์ ฟูลเทรลเล่อร์ รถบรรทุกหมู, รถบรรทุกไก่, ชุดคัสซี ผลิตด้วยเหล็กที่ได้มาตรฐาน ตัวถังมีการออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ทางบริษัท ส. พันธนเดช วิศวกรรม จำกัด ได้สร้างสรรค์งานจากประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 20 ปี ด้วยเทคโนโลยีและทีมงานช่างผู้ชำนาญการ ทางด้านการจัดทำรถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถไซโล) โดยตรงพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพงานให้ก้าวหน้า ไม่หยุดนิ่ง มีการประกันคุณภาพสิ้นค้า พร้อมบริการหลังการขาย พร้อมส่งสิ้นค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ส. พันธนเดช วิศวกรรม จำกัด
  • 15/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน
    จังหวัดพระนครศรีอยธยา 13220
    อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
  • Tel : 035-302044, 84, 74 / 092-8097146
  • Fax : 035-302245
  • Website : http://s-punthanadaj.com
  • Share :
Top