บริษัท พาณิชย์ พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070409

บริษัท พาณิชย์ พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด ได้มีการดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ลังพลาสติก (Plastic Container) ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจอื่นๆ โดยมีทีมงานและช่างผู้ชำนาญงานด้านผลิตแม่พิมพ์ ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนในเครื่องจักร เช่น เครื่อง CNC , เครื่อง Milling , เครื่อง EDM , เครื่องฉีด 650 TON , 850 TON , 1,100 TON , 1,600 TON , 2,200 TON ฯลฯ โดยเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ลังพลาสติกและงานฉีด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พาณิชย์ พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด
  • 54/4 หมู่ 1 ต.มาบไผ่
    อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
  • Tel : 094 791 5514 , 092 225 5661
  • Website : http://www.plasticbox2000.net
Top