บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070419

ดำเนินธุรกิจด้านนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้ายกายภาพบำบัด ดำเนินกิจการมากกว่า 18 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จำกัด
  • 1201/104 ซอยลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 02-5592429 ต่อ 14
  • Fax : 02-5304461
  • Website : http://www.rehabmed.co.th/
Top