HOF STORE

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070428

บริษัท HOF เป็นร้านเสื้อผ้าที่รวมเอา เสื้อผ้าจาก online brand ที่มีชื่อเสียงมารวมใว้เพื่อจัดจําหน่่ายในร้าน ซึ่งปัจจุบันเสื้อผ้าจากแบรนดออไลนมีแนวโน้มที่เพื่อมจํานวนขึ้นเรื่อยๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • HOF STORE
  • สยาม ซอย 2
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10160
  • Tel : 0929946465
Top