บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด มหาชน

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070435

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย

ปัจจุบันเป็นผู้นำการตลาดติดอันดับหนึ่งในสิบบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในด้านเบี้ยรับปีแรกและเบี้ยประกันภัยรับรวม บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์ทั่วประเทศกว่า 600,000 ราย และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 60 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด มหาชน
  • 179 อาคารอลิอันซ์ อยุธยา
    ถนนสุรวงศ์
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 022329384
  • Fax : 023057064
  • Website : http://www.azay.co.th
Top