บจก. บิสเนส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070454

จัดหาสินค้าและบริการให้กับโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. บิสเนส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (ไทยแลนด์)
  • 49/205 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน
    เขตสายไหม กทม.
    เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  • Tel : (02) 998-2521
  • Fax : (02) 998-1592
Top