บริษัท รุ่งจริญ แอร์บัส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070464

กิจการรถบัสรับส่งและการพัฒนาทุกด้านเพื่อให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยอันสูงสุด การที่เราให้บริการรถทุกคันนั้น ได้ทำการติดตั้งระบบรายงานผลการขับขี่แบบ Real time ตลอด 24 ชั่วโมง.และจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่ 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ทันทีทีมีความเร็วเกินกำหนดจะมีสัญญาณ Aram แจ้งเตือนเราทุกครั้งและมีการบันทึกข้อมูลไว้ตลอดสาย......

ขณะนี้ทางบริษัทกำลังเปิดรับสมัครงานเข้ามาร่วมทีมงานกับเรา

ตำแหน่งพนักงานบัญชี
มีประสบการณ์ ในด้านการบัญชีและอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถติดต่อประสานงาน วางบิล รับเช็ค การเงินด้านรายรับบริษัทฯ เงินสดย่อย
มีความรู้และทักษะในการบริหารระบบบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office/Word
น้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ในส่วนงานของบัญชี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านภาษีอากร, และโปรแกรมบัญชี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีได้
- มีความละเอียด รอบคอบ และความรับผิดชอบสูง

ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
หน้าที่ของตำแหน่งและความรับผิดชอบ ในส่วนงานของจัดซื้อ
ลักษณะงาน
วางแผนงานดำเนินการจัดซื้อสินค้า, ควบคุมยอดคงเหลือสินค้า, ต่อรองคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อสินค้า (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท รุ่งจริญ แอร์บัส จำกัด
  • 62/6 หมู่ 5
    ตำบลบางพลีน้อย
    อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
  • Tel : 02-707-0855
  • Fax : 02-705-6245
  • Website : http://www.rungjarin.org
Top