บจก. บิสเนส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (ไทยแลนด์)

รหัสผู้ประกอบการ : EM15070550

จัดหาและส่งสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. บิสเนส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (ไทยแลนด์)
  • 49/205 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
    เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  • Tel : 029982521-2
  • Fax : 029981592
Top