บริษัท เค.ซี.เอส ทรานสปอร์ต จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15100010

ลักษณะงานขนส่งสินค้าขาเข้า -ออก ท่าเรือ
ด้วยรถ 18ล้อ ตามที่ชิปปิ้งแจ้งสถานที่รับส่งสินค้า
และการวางบิลเรียกเก็บเงินของแต่ละบริษัท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เค.ซี.เอส ทรานสปอร์ต จำกัด
  • 15/180ซอยเคหะคลองเตย 3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 0819124294
  • Fax : 027389118
Top