บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15100017

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง มาแล้วกว่า 40 ปี
ขณะนี้ทางบริษัท กำลังขยายงานและต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความรู้ ความสามารถ ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า ที่ต้องการรายได้ดี และมีงานมั่นคง เข้ามาร่วมงาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
  • 179 อาคารบุญธนาภัณฑ์ ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 0-2236-0054
  • Fax : 0-2266-5426
  • Website : http://www.electric.co.th
Top