บริษัท เซน อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15100031

จัดจำหน่ายอุปกรณ์ความงามทุกประเภท
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามทุกประเภท
จัดซื้อ จัดหา จำหน่ายสินค้า ความงาม ทั่วโลก
โรงเรียนจัดอบรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับความงาม
นำเข้า และส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เซน อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
  • 49/214 หมู่ 6 ตำบลลาดสวย อำเภอลำลูกกา
    อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  • Tel : 09266999654 , 021522951,025776456
Top