บริษัท พานาทรานสปอร์ต จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15110018

ดำเนินพืธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
ทั้งทางเรือ และทางเครื่องบิน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท พานาทรานสปอร์ต จำกัด
 • 2024/127-128 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
  กรุงเทพฯ 10260
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
 • Tel : 02 7428801-7
 • Fax : 02 7428808
 • Website : http://www.panatransport.co.th
Top